Jablaničko jezero

  • مدينة يابلانيتسا في البوسنة والهرسك

    يابلانيتسا Jablanica هي مدينة وبلدية صغيرة، تحمل الاسم نفسه في وسط البوسنة والهرسك ضمن كانتون الهرسك نيريتفا Hercegovačko Neretvanski وتقع البلدة على نهر نيريتفا Neretva وتوجد بقربها بحيرة يابلانيتسا Jablaničko jezero. ...